Comunicat Informativ

Comunicat Informativ

188
DISTRIBUIȚI

Primăria  orașului Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcţei  vacante de:

– director al grădiniței de copii „Guguță”din or.Telenești.

Persoana candidată va întruni următoarele condiții de participare la concurs:

 • deţinecetăţenia Republicii Moldova;
 • studiisuperioareuniversitare
 • are o vechimeînactivitatedidactică de celpuțintreiani;
 • cunoaştelimbaromână
 • esteaptă din punct de vedere medical (fizicşineuropsihic) pentruexercitareafuncţiei;
 • nu are antecedentepenale
 • nu a fostconcediatăînultimii 5 anipebaza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codulmuncii.

Dosarele vor fi depuse la sediul primăriei orașului Telenești (str.31 august 8 ) timp de 30 zile din data publicării avizului (pînă la 21 noiembrie 2016 inclusiv) și va conține următoarele documente:

 • cererea de participare la concurs;
 • copiaactului de identitate;
 • copia/copiileactului/actelor de studii;
 • copiacarnetului de muncă;
 • curriculum vitae;
 • certificatul medical care atestăfaptulcăpersoanaesteaptă din punct de vedere medical, fizicşineuropsihic, pentruexercitareafuncţiei;
 • cazieruljudiciarsaudeclaraţiapepropriarăspundere;

Relaţii la tel. (0258)22530, (0258) 22088.

e-mail: primariateleneşti@gmail.com