Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

1.Comisia pentru economie, buget-finanţe şi administrarea domeniului public :

 • Babcenco Iurie – preşedinte, tel. serviciu 0-258-2-55-90
 • Babei Vladimir – secretar,
 • Legaci Igor
 • Solomon Svetlana
 • Turea Leonid

2.Comisia pentru agricultură, ecologie, urbanism şi amenajarea teritoriului:

 • Darabană Iurie -preşedinte – 0-258-2-26-03
 • Stegărescu Nelea, -secretar – 0-258-2-27-41
 • Botezatu Igor
 • Mardari Andrei
 • Sîrbu Veaceslav

3.Comisia pentru problemele sociale, învăţămînt, sănătate, familie şi copii, cultură şi culte, activităţi sportive.

 • Casian Pavel- preşedinte, tel.serv.0-258- 2-26-48
 • Iliescu Maria-secretar
 • Iliescu Grigore
 • Mereuță Alexei
 • Nastas Aliona
 • Popov Veaceslav
 • Sanduleanu Vasile