Atelier de lucru în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în cadrul proiectului „Sprijin în dezvoltarea gestionării apelor reziduale în Regiunea Centrală a Moldovei – o mai bună gestionare a apelor uzate pas cu pas”.

66
DISTRIBUIȚI

Reprezentanții Primăriei orașului Telenești și Î.M. “Apă-Canal” Telenești au participat la 21 mai la un atelier de lucru în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație în cadrul Proiectului “Sprijin în dezvoltarea gestionării apelor reziduale în Regiunea Centrală a Moldovei – o mai bună gestionare a apelor uzate pas cu pas”.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă și echitabilă a Regiunii Centru prin intervenții în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. De asemenea, proiectul urmărește asigurarea consolidării capacităților autorităților publice locale și prestatorilor de servicii, precum și acordarea asistenței tehnice necesare.

Evenimentul a avut loc în incinta Complexului turistic „La Costești”, r-ul Ialoveni, cu participarea  reprezentanților Ambasadei Slovace la Chișinău, Agenției slovace de cooperare și dezvoltare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) din RM, APL de nivelul I și directorii Întreprinderilor Municipale ce gestionează aprovizionarea cu apă și sanitației În Regiunea Centru.

Eva Balazovicova, manager de proiect, reprezentant al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia a menționat că atelierele organizate în cadrul acestui proiect au fost gîndite astfel încît să răspundă necesităților autorităților invitate la eveniment. „După cum am menționat și în cadrul primului atelier mizăm pe crearea unei platforme de comunicare între actorii implicați în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. Suntem aici ca să acordăm sprijinul și să împărtășim experiența noastră pentru a crea oportunități de dezvoltare și a multiplica practicile de succes și în Republica Moldova la acest capitol”.

Proiectul în cadrul căruia se desfășoară aceste ateliere este finanțat de Programul Oficial de Asistență pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid).