Consultări publice

Consultări publice

proiect de decizie

Proiectul de decizie privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa potabila,  de canalizare si de epurare a apelor uzate, furnizate de IM DP...