ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE A PROIECTULUI DE DECIZIE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI ORAŞULUI TELENEŞTI

120
DISTRIBUIȚI

Primăria oraşului Teleneşti , iniţiază, începând cu data de 27.11.2017, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Teleneşti  pe anul 2018”.

Scopul proiectului este definirea ansamblului de acţiuni şi operaţiuni integrate, orientate spre gestionarea corectă, eficientă a banilor pubici, elaboarea instrumentului eficient de management bugetar şi aprobarea bugetului oraşului Teleneşti pe anul 2018.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este facilitarea stabilirii priorităţilor,  scopului, obiectivelor, indicatoarelor de performanţă. Proiectul bugetului pe anul 2018 este format în conformitate cu cerinţele Legilor RM cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar, privind administraţia publică locală, privind finanţele publice locale, finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: locuitorii oraşului Teleneşti, instituţiile şi organizaţiile publice, agenţii economici din teritoriu, primăria .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultărilor publice, pot fi expediate până pe data  de 4.12.2017, pe adresa primăriei: 0raşul Teleneşti , str. 31 august, nr.8.etajul 2, contabilitatea  sau la numărul de telefon 0258 2 34 54, adresa electronică : primariatelenesti@gmail.com

Menţionăm că proiectul de  decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web www.primariatelenesti.md, la compartimentul „Consultări Publice”.

La 04 decembrie,2017, ora 10.00, sala de şedinţe, Primăria oraşului Teleneşti  va organiza dezbateri publice pe marginea proiectului bugetului.