15 martie – 31 mai -perioada acțiunilor de înverzire și salubrizare...

15 martie – 31 mai -perioada acțiunilor de înverzire și salubrizare a teritoriului primăriei orașului Telenești.

38
DISTRIBUIȚI

La  ședința  Consiliului orășenesc Telenești din 14 martie a.c.  perioada 15 martie -31 mai 2019 a fost declarată perioada organizării și desfășurătii campaniei de  primăvară de salubrizare și amenajare a teritoriului primăriei și acțiunii „ Râu curat de la sat la sat ”.  Se recomandă participarea  maximă a colectivelor de muncă, instituţiilor bugetare, educaţionale, organizaţiilor  întreprinderilor, şi populaţiei la efectuarea lucrărilor de înverzire și salubrizare a teritoriului subordonat atât în intravilan cât și extravilan. Conducătorii  organizaţiilor, întreprinderilor, agenţii economici, instituțiile educaționale:  sunt chemați să organizeze  şi  să  asigure  participarea  activă a  colectivelor  de  muncă, elevilor  la  acțiunea de înverzire și salubrizare, la efectuarea curăţeniei și ordinii sanitare  pe teritoriul subordonat și aferent întreprinderilor;                                                       Să întocmească  şi  să  îndeplinescă  măsurile  individuale  de  înverzire  şi  amenajare  a  teritoriului  subordonat , acordînd  o  atenţie  deosebită  sădirii  şi  îngrijirii  în  permanenţă  a  arborilor, arbuştilor, florilor, plantelor  decorative;                                Să menţină  în ordine  exemplară  pe  parcursul  întregului  an  propriile  teritorii, precum  şi  teritoriile aferente  construcţiilor, desfăşurînd  în  acest  scop  în  fiecare  săptămînă  zile sanitare.

Primăria orașului Telenești este parte a proiectului „Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”,  implimentat de Asociația obștească „Eco Visio”. În cadrul proiectului dat unul din obiectivele principale este reducerea contaminării și reabilitarea ecologică prin înverzire a răului Ciulucul Mic  și afliuentelor lui.

LĂSAȚI UN MESAJ

20 + four =